มาสร้างการแจ้งเตือนผ่าน ​Line ด้วย Line Notify กัน

สวัสดีกลุ่มฅนเขียนโปรแกรม ได้มีโอกาสเขียนโปรเจค เล็กๆ ในการแจ้งเตือนผ่าน Line เลยจะมาแนะนำ เพือนๆ กัน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการแจ้งเตือนผ่าน Line Application ตัวอย่างการนำไปใช้ แจ้งเตือน Request ต่างๆจาก Application ของเรา ไปยัง Line แจ้งเตือน Network

สวัสดีคับ กลุ่มฅนเขียนโปรแกรม

เป็น post. เปิด. blog กะว่าทำที่นี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ด้านการเขียนโปรแกรม สร้าง Community ที่ยังยืน ทั้ง. beginner ถึง advance รับทุกคำติชม ถือเป็น. feedback ที่ยอดเยี่ยม พยามหาส่ิงใหม่ๆ เรียนรู้ไปด้วยกัน พบกันเร็วๆ นี้