มาสร้างการแจ้งเตือนผ่าน ​Line ด้วย Line Notify กัน

สวัสดีกลุ่มฅนเขียนโปรแกรม ได้มีโอกาสเขียนโปรเจค เล็กๆ ในการแจ้งเตือนผ่าน Line เลยจะมาแนะนำ เพือนๆ กัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการแจ้งเตือนผ่าน Line Application

ตัวอย่างการนำไปใช้

 • แจ้งเตือน Request ต่างๆจาก Application ของเรา ไปยัง Line
 • แจ้งเตือน Network Alert ต่างๆ
 • แจ้งเตือน Log Error Message

Lesson 1 สร้าง token

เริ่มจาก เข้า https://notify-bot.line.me แล้วก็  Login เข้าไปเลยครับ

เลือก Menu My Page จะแสดงรายชื่อ กลุ่มทีเรา Add Line Notify ไว้

ขั้นตอนถัดไปเราต้องเอา  token สำหรับไว้ส่ง  push เลื่อน scroll มาล่างสุดจะเจอดังภาพ

เลือก Generate token

เลือก Group ที่ต้องการ ส่ง push หรือจะเลือกเป็นแบบ 1-on-1 chat with LINE Notify กรณีต้องการส่งให้เราคนเดียว

จะได้ token. ดังภาพ กด copy เพื่อไประบุใน code

ไปที่ Line ของเรา เพื่อ  Add friend ที่ชื่อ Line Notify ในกลุ่มที่เราอยากให้ส่งข้อความเข้าไป

Lesson 2 ทดสอบการส่งข้อความด้วย postman

จะทดสอบส่ง push message ด้วย HTTP code ตามนี้

POST /api/notify HTTP/1.1
Host: notify-api.line.me
Authorization: Bearer <Your Token>
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 33

message=สวัสดี ,ชาวฅนเขียนโปรแกรม

กำหนด  URL เป็น https://notify-api.line.me/api/notify

ระบุ Header key Authorization => Bearer <Your token>

กำหนด body เป็น x-www-form-urlencoded

จะได้ข้อความดังภาพ


Lesson 3 นำไปใช้งานจริง

ในบทความนี้เราสร้างเป็น function php ไว้ใช้งานกันนครับ

function line_notify($token,$data) {
  
  //$queryData = array(‘message’ => $message);
  $message = http_build_query($data,'','&amp;');//แปลง array เป็นรุปแบบ query string

	$chOne = curl_init(); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_URL, "https://notify-api.line.me/api/notify"); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_POST, 1); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_POSTFIELDS, $message); 
	$headers = array( 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded', 'Authorization: Bearer '.$token.'', );
	curl_setopt($chOne, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
	$result = curl_exec( $chOne ); 

	//Result error 
	if(curl_error($chOne)) 
	{ 
		//echo 'error:' . curl_error($chOne); 
	} 
	else { 
		$result_ = json_decode($result, true); 
		//echo "status : ".$result_['status']; echo "message : ". $result_['message'];
	} 
	curl_close( $chOne );  
}

ส่วนของการเรียกใช้

 $image_thumbnail_url="<Your url thumbnail photo>";//กรณีต้องการส่งรูปด้วย
 $image_fullsize_url="<Your url photo>";//กรณีต้องการส่งรูปด้วย
 $message="สวัสดี ,ชาวฅนเขียนโปรแกรม";
 $data = array(
     'imageThumbnail' => $image_thumbnail_url,
     'imageFullsize' => $image_fullsize_url,
     'message' => $message,
 );
 line_notify("<You token>",$data);

สรุป

limit.ในการส่ง อยู่ที่ 1,000 ครั้งต่อชั่วโมง ถือว่าเป็นตัวเลือกแทน sms ในการส่ง ข้อความหรือแจ้งเตือนต่างๆ เช่น เรื่องการ. monitor server down,request notification ในกลุ่ม.Line ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

สวัสดีคับ กลุ่มฅนเขียนโปรแกรม

เป็น post. เปิด. blog กะว่าทำที่นี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ด้านการเขียนโปรแกรม สร้าง Community ที่ยังยืน ทั้ง. beginner ถึง advance รับทุกคำติชม ถือเป็น. feedback ที่ยอดเยี่ยม พยามหาส่ิงใหม่ๆ เรียนรู้ไปด้วยกัน พบกันเร็วๆ นี้ รักทุกคนนะจุ๊บๆ